Maldos akcija "Už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą"

Kvietimas jungtis į maldos devyndienį už Tėvynę Lietuvą ir renkamus narius į Europos Parlamentą

  Šių metų birželio 9 d. Lietuvoje vyks Europos Parlamento rinkimai, kuriuose bus renkami 11 Lietuvos atstovų. Maldos akcijos „Už Tėvynę Lietuva ir renkamą valdžią“ iniciatyvinė grupė kviečia visus tikinčiuosius susitelkti maldoje ir nuo birželio 1 d. melstis noveną (devyndienį) į Švč. Jėzaus Širdį už Tėvynę Lietuvą ir renkamus Europos Parlamento narius.     NOVENOS […]

Kvietimas jungtis į maldos devyndienį už Tėvynę Lietuvą ir renkamą Prezidentą

  Šių metų gegužės 12 d. Lietuvoje vyks LR Prezidento rinkimų pirmasis turas. Maldos akcijos „Už Tėvynę Lietuva ir renkamą valdžią“ iniciatyvinė grupė kviečia visus tikinčiuosius susitelkti maldoje ir nuo gegužės 3 d. melstis noveną (devyndienį) į Švč. Jėzaus Širdį už Tėvynę Lietuvą ir renkamą Prezidentą.   NOVENOS (devyndienio) MALDA   Vardan Dievo – Tėvo ir […]

Dr. Lina Šulcienė. Ką reiškia būti vilties žmogumi? Krikščioniškas požiūris

Vasario 14 d. prasidėjo maldos akcija „Už Tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią“. Vasario 19 d. vyko pirmasis šios akcijos susitikimas, kurio metu J.E. Kauno arkivyskupas metropolitas dr. Kęstutis Kėvalas dalinosi mintimis tema: „VIEŠPATS gina savo tautą” (Ps.135,14) – tikėjimas kaip tautos saugumo pagrindas”. Pranešimo įrašą galite peržiūrėti  čia. Vasario 26 d. savo mintimis tema „Bendrasis gėris – kodėl […]

Kun. Liutauras Vilėniškis. Kaip atpažinti ir gyventi savo pašaukimu

Vasario 14 d. prasidėjo maldos akcija „Už Tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią“. Vasario 19 d. vyko pirmasis šios akcijos susitikimas, kurio metu J.E. Kauno arkivyskupas metropolitas dr. Kęstutis Kėvalas dalinosi mintimis tema: „VIEŠPATS gina savo tautą” (Ps.135,14) – tikėjimas kaip tautos saugumo pagrindas”. Pranešimo įrašą galite peržiūrėti  čia. Vasario 26 d. savo mintimis tema „Bendrasis gėris – kodėl […]

Vytis Turonis. Demokratija ir tikėjimas: krikščionių tikėjimo integracija, vykdant pilietines pareigas

Vasario 14 d. prasidėjo maldos akcija „Už Tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią“. Vasario 19 d. vyko pirmasis šios akcijos susitikimas, kurio metu J.E. Kauno arkivyskupas metropolitas dr. Kęstutis Kėvalas dalinosi mintimis tema: „VIEŠPATS gina savo tautą” (Ps.135,14) – tikėjimas kaip tautos saugumo pagrindas”. Pranešimo įrašą galite peržiūrėti  čia. Vasario 26 d. savo mintimis tema „Bendrasis gėris […]

Audrius Globys. Krikščionys pasaulyje

Vasario 14 d. prasidėjo maldos akcija „Už Tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią“. Vasario 19 d. vyko pirmasis šios akcijos susitikimas, kurio metu J.E. Kauno arkivyskupas metropolitas dr. Kęstutis Kėvalas dalinosi mintimis tema: „VIEŠPATS gina savo tautą” (Ps.135,14) – tikėjimas kaip tautos saugumo pagrindas”. Pranešimo įrašą galite peržiūrėti  čia. Vasario 26 d. savo mintimis tema „Bendrasis […]

Gegužės 12 d. vyks LR Prezidento rinkimai, palaikykite kandidatus

Šiais metais Lietuvoje vyks net treji rinkimai: LR Prezidento, Europos parlamento ir LR Seimo. Gegužės 12 dieną vyks LR Prezidento rinkimai. Kviečiame visus, rinkimų teisę turinčius Lietuvos piliečius, būti pilietiškai aktyviais ir paremti kandidatus, dalyvaujančius LR Prezidento rinkimuose. Kiekvienas asmuo, norintis kandidatuoti LR Prezidento rinkimuose, privalo surinkti nemažiau kaip 20 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos […]

Dr. Vygantas Malinauskas. Bendrasis gėris – kodėl jis svarbus mūsų laisvei

Vasario 14 d. prasidėjo maldos akcija „Už Tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią“. Vasario 19 d. vyko pirmasis šios akcijos susitikimas, kurio metu J.E. Kauno arkivyskupas metropolitas dr. Kęstutis Kėvalas dalinosi mintimis tema: „VIEŠPATS gina savo tautą” (Ps.135,14) – tikėjimas kaip tautos saugumo pagrindas”. Pranešimo įrašą galite peržiūrėti  čia. Sekantis susitikimas vyks: Data. Vasario 26 d., […]

J.E. Kauno ark. Kęstutis Kėvalas. „VIEŠPATS gina savo tautą” (Ps.135,14) – tikėjimas kaip tautos saugumo pagrindas

Nuo vasario 14 d. prasidėjo maldos akcija „Už Tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią“. Data. Vasario 19 d., 19:30 val. vyks pirmasis šios maldos akcijos nuotolinis susitikimas. Tema „VIEŠPATS gina savo tautą” (Ps.135,14) – tikėjimas kaip tautos saugumo pagrindas”. Mintimis dalinsis J.E. Kauno arkivyskupas metropolitas dr. Kęstutis Kėvalas. Vieta.  Visi susitikimai vyks nuotoliu. Tiesioginė transliacija bus […]

Marijos radijo laida apie Maldos akciją „Už Tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią“

Šių metų gavėnios laikotarpiu, nuo vasario 14 d. iki kovo 30 d., vyks maldos akcija „Už Tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią“, kurios metu kviečiame: dėkoti Dievui už mūsų Tėvynę Lietuvą, jos laisvę ir melsti Dievo malonės, kad mūsų Tauta per šiais metais vykstančius rinkimus atpažintų tuos, kuriuos Jis šaukia tarnauti Dievui ir Tėvynei šiame laikmetyje, […]

Kvietimas maldai „Už Tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią”

Kvietimas maldos akcijai „Už Tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią“   Mieli broliai ir seserys Kristuje, Gyvename sumaišties, didelių vidinių ir išorinių sukrėtimų bei grėsmių laikais: Rusijai užpuolus Ukrainą, iškilo karo grėsmė ir mūsų kraštui; įstatymų leidėjams ignoruojant tiesą apie žmogaus prigimtį, kai jie mėgina teisiškai apibrėžti asmenį, jo lytį, laisves, teises bei šeimą, iškilo grėsmė […]

Malda „Už Tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią“

 Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.  XXX  Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta, ir atnaujinsi žemės veidą.  XXX Viešpatie Jėzau Kristau, dėkojame už nesuskaičiuojamas Tavo malones,  už Tėvynę Lietuvą ir  jos  laisvę,  už tai, kad savo gailestingosios meilės jėga stabdai blogį ir apšvieti žmonių protus bei širdis pasirinkti gėrį.  Pasitikėdami begaliniu Tavo gailestingumu pavedame […]

Lytiškumo sampratos Gyvenimo įgūdžių bendrojoje programoje vertinimas Katalikų Bažnyčios mokymo aspektu

Prof. Birutė OBELENIENĖS ir prof. habil. dr. kun. Andriaus NARBEKOVO mokslinis straipsnis „Lytiškumo sampratos Gyvenimo įgūdžių bendrojoje programoje vertinimas Katalikų Bažnyčios mokymo aspektu.” SANTRAUKA Straipsnyje keliama problema, kad lytiškumo samprata yra pasaulėžiūrinė, parodoma, kad naujoji Gyvenimo įgūdžių bendroji programa (GĮBP), kurią Švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino 2022 m. rugpjūčio 24 d., yra nesuderinama su Katalikų […]

Maldos akcija už Lietuvos valdžios atstovą!

Maldos akcijai jau įsivažiavus net 107 Lietuvos valdžios atstovai turi po vieną ar kelis konkrečius užtarėjus! Dėkojame Dievui ir Jums kiekvienam, kuris apsisprendžiate už konkretų asmenį melstis, pasninkauti ir tokiu būdu būti Dievo įrankiu dvasinėje kovoje. Turime likusius 59 valdžios tarnautojus, apglėbkime ir juos malda! Pakalbinkime savo šeimos narį, draugą ar kaimyną šiai maldos tarnystei […]