Maldos akcija "Už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą"

 

Šių metų gegužės 12 d. Lietuvoje vyks LR Prezidento rinkimų pirmasis turas.

Maldos akcijos „Už Tėvynę Lietuva ir renkamą valdžią“ iniciatyvinė grupė kviečia visus tikinčiuosius susitelkti maldoje ir nuo gegužės 3 d. melstis noveną (devyndienį) į Švč. Jėzaus Širdį už Tėvynę Lietuvą ir renkamą Prezidentą.

 

NOVENOS (devyndienio) MALDA

 

Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

XXX

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta, ir atnaujinsi žemės veidą.

XXX

Viešpatie Jėzau Kristau, dėkojame už nesuskaičiuojamas Tavo malones, 

už Tėvynę Lietuvą ir jos laisvę, 

už tai, kad savo gailestingosios meilės jėga stabdai blogį

ir apšvieti žmonių protus bei širdis pasirinkti gėrį.

 Pasitikėdami begaliniu Tavo gailestingumu pavedame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai 

mūsų Tėvynę Lietuvą šiuo išbandymų bei grėsmių laikotarpiu.

Nuolankiai prašome, kad suteiktum malonę mums, Lietuvos žmonėms,

išsirinkti Prezidentą pagal Tavo širdį,

kuris išmintingai valdytų, sąžiningai tarnautų bendrajam Lietuvos žmonių gėriui,

gerbtų prigimtines žmogaus teises, užtikrintų tikėjimo, sąžinės ir žodžio laisvę,

saugotų mūsų šalį nuo niokojančių socialinių ir ideologinių eksperimentų bei išorės grėsmių.

Jėzau, pasitikime Tavimi. Tu mūsų Viešpats ir mūsų viltis.

 XXX

Švenčiausioji Mergele Marija, gailestingumo motina, melski už mus.

Visi Lietuvos kankiniai ir šventieji, melskite už mus.

 XXX

 Meldžiamės Švenčiausiosios Jėzaus širdies litaniją.

Užbaigiame himnu Šventajai Dvasiai „Dvasia, Viešpatie, ateik“