Maldos akcija "Už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą"

Šių metų rugsėjo 12 d. Didžiuosiuose Švč. Mergelė Marijos gimimo atlaiduose Kauno arkivyskupas metropolitas JE Kęstutis Kėvalas kreipėsi į Lietuvos gyventojus perskaitydamas „Šiluvos deklaraciją“. Tai ypatingai svarbi Šventosios Dvasios per Bažnyčią siunčiama žinia mūsų Tautai lemtingų pasirinkimų ir iššūkių laikmetyje. Skaitykime „Šiluvos deklaraciją“, pažinkime joje siunčiamą žinią mums, aptarkime ją savo šeimose, bendruomenėse, parapijose, pasirašykime ir įsipareigokime įgyvendinti joje pateiktas nuostatas dėl kiekvieno mūsų asmeninės laimės, visuomenės laisvės ir Tautos ateities! Su Šiluvos deklaracija susipažinti ir ją pasirašyti galima https://www.siluvosdeklaracija.lt/

SILUVOS-DEKLARACIJA