Maldos akcija "Už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą"

Šių metų gavėnios laikotarpiu, nuo vasario 14 d. iki kovo 30 d., vyks maldos akcija „Už Tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią“, kurios metu kviečiame:
🔽 dėkoti Dievui už mūsų Tėvynę Lietuvą, jos laisvę ir
🔽 melsti Dievo malonės, kad mūsų Tauta per šiais metais vykstančius rinkimus atpažintų tuos, kuriuos Jis šaukia tarnauti Dievui ir Tėvynei šiame laikmetyje, o mes
🔽išsirinktume per vyksiančius LR Prezidento, Europos Parlamento ir LR Seimo rinkimus valdžią, kuri išmintingai valdytų šalį, atsakingai tarnautų bendrajam Lietuvos žmonių gėriui, gerbtų prigimtines žmogaus teises, užtikrintų tikėjimo, sąžinės ir žodžio laisvę ir apsaugotų mūsų šalį nuo išorės bei vidaus grėsmių.
Marijos radijo laidoje dalyvauja Maldos akcijos iniciatyvinės grupės atstovai Audrius Globys (Tarptautinis krikščionių sutuoktinių porų ir kunigų judėjimas „Dievo Motinos komandos Lietuvoje“) ir Rūta Šalaševičienė (Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ vadovė). Laidą veda kun. Sigitas Jurkštas.