Maldos akcija "Už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą"

Popiežiaus Pranciškaus paskelbtais šeimos metais maldos akcija „ Už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą“ tęsiama kaip MALDOS SKYDAS „Už šeimą – namų Bažnyčią ir visuomenės bei valstybės pagrindą“

Popiežiaus Praciškaus paskelbti šeimai skirti metai prasideda šių metų kovo 19-ąją, šv. Juozapo, Švč. M. Marijos sužadėtinio, iškilmės dieną ir baigsis per X Pasaulinį šeimų suvažiavimą Romoje, 2022 metų birželio 26 dieną.

Popiežius Pranciškus norėtų, kad Šeimos metais visų pirma, kaip rašė apaštališkajame paraginime „Amoris laetitia“, būtų skelbiamas ir liudijamas šeimoje išgyvenamos meilės džiaugsmas ir iš naujo suvokiama santuokos ir šeimos svarba.

Kviečiame tikinčiuosius, ypač šeimas,  visus Šeimos metus, nuo 2021 metų kovo 19 dienos iki 2022 metų birželio 26 dienos,  toliau likti susitelkus bendroje maldoje, kad ji taptų MALDOS SKYDU, saugančiu mūsų Tėvynės laisvę ir šeimą –  namų Bažnyčią ir visuomenės bei valstybės pagrindą.  

Šiame laikotarpyje  kviečiame  kasdien melstis maldos akcijos „Už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą“  malda, o penktadieniais maldą jungti su pasninku ir gailestingumo darbais.  Bendruomenes, parapijas ir maldos grupes raginame vienytis bendroje maldoje interneto pagalba.

MALDOS SKYDO metu kiekvieno mėnesio trečią penktadienį 19 val. vyks susitikimai Youtube ir Zoom platformose (daugiau informacijos Facebook paskyroje Maldos akcija „Už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą“). Susitikimų metu vyks šlovinimas, konferencijos, liudijimai ir bendra malda.

Maldos skydo „Už šeimą – namų Bažnyčią ir visuomenės bei valstybės pagrindą“ iniciatyvinė grupė