Maldos akcija "Už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą"

Šiuo sudėtingu metu mūsų valdžios vyrai ir moterys priiminėja ir turės priiminėti sprendimus, kurie lems Lietuvos valstybės ir jos žmonių ateitį. Mes, krikščionys, galime padėti jiems kovoti nematomą dvasinę kovą.

Taigi, kviečiame jus melstis ir pasninkauti už Lietuvos valdžios atsivertimą, nes danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti“.(Lk 15, 7).

Kviečiame melstis už tai, kad visi atsakingas pareigas valstybėje einantys asmenys asmeniškai patirtų Dievo meilę, kad nusigręžtų nuo savo klaidų ir jas taisytų, kad atpažintų Dievo jiems skirtą misiją šiame pasaulyje, kad turėtų pakankamai valios ją įgyvendinti ir kad, atėjus metui, būtų tinkami tapti Dievo karalystės gyventojais.

Kviečiame pasirinkti vieną įstatymų leidžiamosios (Seimo, Europos parlamento), vykdomosios (Vyriausybės) ar teisinės valdžios (Konstitucinio Teismo) tarnautoją ir įsipareigoti už jį melstis, pasninkauti iki 2022 m. spalio mėn. 1 d.

Tegul Šventoji Dvasia kiekvienam dovanoja atsivertimo malonę!

Valstybės tarnautojų SĄRAŠAS.

Savo pasirinkimą siųskite el. paštu maldosakcija@gmail.com nurodydami savo vardą, pavardę, parapiją (bendruomenę ar maldos grupę) bei iš sąrašo pasirinktą asmenį.

Raginame įsipareigoti melstis už asmenį, kuris dar neturi arba turi mažiausiai užtarėjų.