Maldos akcija "Už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą"

Prof. Birutė OBELENIENĖS ir prof. habil. dr. kun. Andriaus NARBEKOVO mokslinis straipsnis „Lytiškumo sampratos Gyvenimo įgūdžių bendrojoje programoje vertinimas Katalikų Bažnyčios mokymo aspektu.”

SANTRAUKA

Straipsnyje keliama problema, kad lytiškumo samprata yra pasaulėžiūrinė, parodoma, kad naujoji Gyvenimo įgūdžių bendroji programa (GĮBP), kurią Švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino 2022 m. rugpjūčio 24 d., yra nesuderinama su Katalikų Bažnyčios mokyme (KBM) pateikta žmogaus lytiškumo samprata.

Išgryninus lytiškumo kategorijas pagal KBM, buvo atliktas GĮBP lytiškumo sampratos vertinimas ir nustatyta, jog GĮBP lytiškumo samprata neatitinka nė vienos iš išgrynintų keturių lytiškumo kategorijų.

Ši programa parengta nesivadovaujant binarine lyčių sistema, joje lytiškumas priskirtas pasiekimų sričiai (Saugus ir sveikas asmuo), kurioje nagrinėjamos žmogaus sveikatai pavojingos situacijos, todėl galima konstatuoti, jog GĮBP iš esmės neatitinka KBM lytiškumo sampratos nei jos ugdymo principų bei lytiškumo ir žmogaus sampratos Katalikų tikybos programoje.

Tai kelia labai rimtą susirūpinimą dėl katalikų tėvų teisių ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus.

Plačiau, straipsnį skaitykite čia.