Kvietimas rugsėjo 1-9 dienomis telktis bendrai Dievo Gailestingumo devyndienio maldai

Maldos skydas „Už šeimą – namų Bažnyčią ir visuomenės bei valstybės pagrindą“ kviečia visus Lietuvos tikinčiuosius rugsėjo 1-9 d. jungtis į bendrą Dievo Gailestingumo devyndienio (novenos) maldą!

Susijunkime visi bendroje Dievo Gailestingumo devyndienio (novenos) maldoje prieš rugsėjo 10 d. įvykius: LR Seimo rudens sesiją, „Šeimos sąjūdžio“ organizuojamą mitingą ir karinių pratybų „Zapad – 2021“ Baltarusijoje pradžią.

Tegul  „Gailestingumas – kaip Dievo galia, kaip dieviškoji riba prieš pasaulio blogį“ (Benediktas XVI) apsaugo mūsų Tėvynės laisvę ir padeda apginti šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą.

 Faustinos dienoraštyje apie šias devynias maldos dienas įrašyti tokie Jėzus žodžiai: „Trokštu, kad per šias devynias dienas vestum sielas prie mano gailestingumo versmės, idant jos pasisemtų jėgų ir atgaivos bei visų malonių, reikalingų gyvenimo sunkumuose, o ypač mirties valandą. Kiekvieną dieną atvesi prie mano širdies vis kitą sielų būrį ir panardinsi jas į mano gailestingumo jūrą. O aš visas šias sielas nuvesiu į savo Tėvo namus.“

Maldos skydo iniciatyvinė grupė